Welcome at AlbaPunësim Agency

Punëdhënës! Cfarë mund të bëjmë ne për ju ?

Ekipi ynë i rekrutimit do të gjej kantidatët për të cilët ju keni nevojë. Këta janë kandidatët që ju duhen ju, me aftësitë e duhura, në momentin e duhur dhe të gjitha këto kundrejt një çmimi simbolik.

  1. Ne përcaktojmë nevojat tuaja duke u njohur me politikën e kompanisë tuaj dhe kërkesat që ju keni. Ne përcaktojmë strategjinë e kërkimit dhe përgatismin një job description atraktive për pozicionin e punës që ju kenië.
  2. Ne selektojmë kantidatët pasi kemi vlerësuar më parë njohuritë dhe aftësitë e tyre. Ne studiojme background-in e çdo kandidati dhe përzgjedhim kantidatët me të përshtatshëm për ju, duke u bazuar në një database kandidatësh dhe në burimet tona të rekrutimit. Konsulentët tanë me përvojë shfrytëzojnë të gjitha mënyrat për të gjetur kandidatet më të mirë për ju.

Punëkërkues! Cfarë mund të bëjmë ne për ju ?

  • Ne do të bëjmë gjithçka është e mundur që ju të gjeni punën ideale.
  • Marëdhënia juaj me agjencinë tonë, ju bën që të keni një perspektivë të sigurt në tregun e punës.

Career

Newsletter